12 października 2018

Wlewy z wody utlenionej. Hit czy nie?

Kontrowersyjna infuzja ze 100 ml 0,05% perhydrolu. Nie naśladuj tego w domu, dożylne stosowanie odczynników chemicznych bez odpowiednich atestów jest skrajanie nieodpowiedzialne i niebezpieczne dla zdrowia i życia.